Jeff Thomas explains why he picked Miami

East St. Louis receiver Jeff Thomas signed with Miami on Wednesday